【FOL】传奇音乐节 全卡预览(145/145)
2023年3月22日
点火172 回复145
炉石传说

炉石最新版本“传奇音乐节”已公布的新卡整理如下。

(大概每日一汇总)

 

发布日程

【FOL】预览季新卡发布日程一览
Bennidge 2023-03-15

 

机制答疑汇总

【FOL】新卡机制蓝贴汇总(更新实木手鼓、树人系统改动等)
Bennidge 2023-03-15

 

新卡一览

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

打赏文章
全部评论 145条
按时间排序

还没有评论